Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021- 2025

Priorytet 3 – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA -3 000 zł.

WYSOKOŚĆ FINANSOWEGO WKŁADU WŁASNEGO ORGANU PROWADZĄCEGO -750 zł.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA –3 750 zł.

Opis projektu:

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” jest  uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025  w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.”

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Działania promujące w ramach projektu:

 • Stworzenie w każdej grupie ,,małej biblioteczki”
 • Poznanie i utrwalanie wiadomości na temat tego, jak powstaje książka, filmy edukacyjne, warsztaty tworzenia własnych książeczek, prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, muzycznej i ruchowej (konkurs recytatorski, plastyczny, śpiewanie piosenek, kolęd, pastorałek, zabawy teatralne).
 • Udział w akcji ogólnopolskiej ,,Cała Polska Czyta dzieciom”.
 • Tworzenie własnych bajek, opowiadanie ich kolegom i koleżankom
 • Spotkanie z teatrem.

Działania współdziałające w środowisku lokalnym w ramach projektu:

 • Współpraca z Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu.
 • Wycieczka do Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida w Elblagu na
  Warsztaty
 • Współpraca z Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu
 • Zorganizowanie biblioteczki dla rodziców w przedszkolu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wypożyczanie rodzicom książek.