Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informujemy, iż w naszej placówce:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedszkole Nr 23 z siedzibą w Elblągu ul. Płk. Dąbka 49

reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola Nr 23;

 

2) inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 23 w Elblągu  jest:

Pani Katarzyna Jankowska,

tel. 55 625 86 03,

e-mail katarzyna.jankowska.iod@elblag.eu

 

Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekunów

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla pracowników