Nasze działania

 

XXI Konkurs Na Selektywną Zbiórkę Surowców Wtórnych – uczestniczymy w konkursie miejskim oraz prowadzimy konkurs na poziomie przedszkola – wyłaniamy trzy najaktywniejsze rodziny z całego przedszkola oraz po trzy rodziny z każdej grupy. Pod koniec roku szkolnego podsumowujemy ilość zgromadzonych surowców na podstawie następującej punktacji:

Nakrętki 10 szt. – 1 punkt
Kartoniki po żywności płynnej – 5 szt. – 1 punkt
Puszki – 5 szt. – 1 punkt
Baterie 5 szt. – 1 punkt
Makulatura – 5kg – 1 punkt

Przypominamy! Surowce przynosimy policzone. Zostawiamy je w holu lub na rampie od strony parkingu. Kartki z ilością surowców i nazwiskiem dziecka dostarczamy do nauczyciela z grupy.