Historia

Przedszkole Nr 23 w Elblągu powstało w kwietniu 1981 roku na wniosek Związków Zawodowych „Solidarność” przy Zakładach mięsnych i Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Truso”.

Pierwszym dyrektorem została Pani Urszula Danielewicz. Placówka początkowo mieściła się w dwóch domkach parterowych przy ulicy Sucharskiego (obok Parku Kajki). Do przedszkola uczęszczało 60 dzieci w dwóch oddziałach (3-4-latki i 5-6-latki) Przedszkole zatrudniało łącznie 15 osób w tym 4 nauczycielki. W 1984 roku zaadaptowano trzeci domek i wówczas powstał 3 oddział.

Od 1985 roku do 2002 roku funkcję dyrektora sprawowała Pani Jadwiga Kamińska. Od początku istnienia placówki patronat sprawowały Zakłady Mięsne i ZPO „Truso”, które przez wiele lat sponsorowały wyposażenie sal, ogrodu i remonty budynków.

Ze względu na zastrzeżenia Inspekcji Pracy placówka 25 listopada 1988 roku przeniesiona została do nowego budynku przy ulicy płk Dąbka 49 w którym mieści się do chwili obecnej. Historia i ważne wydarzenia z życia przedszkola uwieńczone są w kronikach. Pierwszy zapis datuje się na rok 1988 i od tej pory kontynuowane jest dokumentowanie dokonań i osiągnięć.

Pracy przedszkola przyświeca motto: „Czas spędzony z Twoim dzieckiem nigdy nie jest czasem zmarnowanym”.

Proponowana oferta programowa jest zróżnicowana i dostosowana do aktualnych potrzeb. W placówce między innymi realizowany jest program ekozespołów. Odnoszone są coraz większe sukcesy w konkursach i akcjach dotyczących ochrony środowiska.

Wiele radości sprawia całej społeczności przedszkolnej organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach przedszkolnych: olimpiadach, rajdach, festynach, kiermaszach, przedstawieniach teatralnych oraz miejskich i ogólnopolskich festiwalach konkursach i akcjach charytatywnych.

Osiągnięcia i sukcesy nie byłyby możliwe bez zaangażowania i aktywnej postawy rodziców. Dyrektorem placówki w latach 2002-2012 była Pani Jolanta Romanowicz. W latach 2012-2022 funkcję dyrektora pełniła Pani Anna Kubis. Obecnie placówką kieruje Pani Monika Sowińska.

Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu posiadają wykształcenie pedagogiczne. Cały czas kadra doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w prelekcjach, warsztatach i kursach metodycznych.

Pozwala to na prowadzenie zajęć i zabaw z dziećmi nowatorskimi metodami pracy. Przedszkole przez cały czas jest modernizowane i unowocześniane.

W przyszłości planowana jest modernizacja i przebudowa placu zabaw odpowiadająca normom stawianym przez Unię Europejską.

Fundusze na te cele pozyskiwane są w czasie różnych imprez: kiermasze, bale, pikniki, festyny, przedstawienia teatralne itp.

W dalszym ciągu organizowane będą spotkania i prelekcje ze specjalistami z dziedziny psychologii i medycyny oraz przedstawicielami środowisk kultury i sportu naszego regionu. W zamierzeniach ujęte są również konkursy, będące kontynuacją działań minionych lat.