Statut przedszkola

Statut Przedszkola

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5:30/6:00/6:30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych i w małych zespołach.


8:00-8:10 – Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-gospodarcze. Zabawy ruchowe poranne.


8:10-8:30 – I śniadanie.

8:30-11:00 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zabawy ruchowe i umuzykalniające, język angielski. Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe


11:00-11:10 – Przygotowanie do II śniadania.
Czynności porządkowo-gospodarcze, zabawy ruchowe.


11:10-11:30 – II śniadanie

11:30-12:50 – Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci. Zajęcia
i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
Praca indywidualna. Zintegrowana działalność edukacyjna w Małych zespołach, zabawy i gry dydaktyczne.


12:50-13:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-gospodarcze, Zabawy ruchowe.


13:00-13:30 – Obiad


13:30-15:30 – Zabawy dowolne wg zainteresowań. Zintegrowana działalność edukacyjna w zespołach, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy na powietrzu.

16:00 16:30 – Rozchodzenie się dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana będzie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Przydzielono etaty dla specjalistów: pedagoga specjalnego i logopedę.