O Przedszkolu

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta pomiędzy ul. Płk. Dąbka i ul. Robotniczą na południe od ul. Pionierskiej. Mieści się w wolno stojącym budynku dwukondygnacyjnym. Sale dydaktyczne są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Przy każdej z sal jest łazienka. Na parterze usytuowana jest sala ruchu ze sprzętem i urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych, zajęć rytmicznych i gimnastyki korekcyjnej. Przez salę ruchu przechodzi się do dwóch sal dydaktycznych. Teren wokół przedszkola jest przestronny, okolony żywopłotem.

Do przedszkola uczęszcza około 135 dzieci w wieku od 3 – 6 lat, które są podzielone na 6 oddziałów wiekowych .

Placówka nasza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 16:30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5:30/6:00/6:30    Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w    

                              kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań 

                              indywidualnych i w małych zespołach.

8:00-8:10           Przygotowanie do śniadania. Czynności 

                             porządkowo-gospodarcze. Zabawy ruchowe 

                             poranne.

8:10-8:30            I śniadanie.

8:30-11:00           Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o 

                             podstawę programową, zabawy ruchowe i umuzykalniające,

                             język angielski. Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań 

                             dzieci. Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, 

                             wycieczki, imprezy okolicznościowe

11:00-11:10        Przygotowanie do śniadania.

                             Czynności porządkowo-gospodarcze, zabawy ruchowe.

11:10-11:30         II śniadanie

11:30-12:50         Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci. Zajęcia

                             i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery. 

                             Praca indywidualna. Zintegrowana działalność edukacyjna w 

                             Małych zespołach, zabawy i gry dydaktyczne.

12:50-13:00         Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-gospodarcze,

                             Zabawy ruchowe.

13:00-13:30         Obiad

13:30-15:30        Zabawy dowolne wg zainteresowań. Zintegrowana

          16:00         działalność edukacyjna w zespołach, zabawy i gry

          16:30         dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy na powietrzu. 

                             Rozchodzenie się dzieci.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana będzie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Przydzielono etaty dla specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedy oraz terapeuty pedagogicznego