O Przedszkolu

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta pomiędzy ul. Płk. Dąbka i ul. Robotniczą na południe od ul. Pionierskiej. Mieści się w wolno stojącym budynku dwukondygnacyjnym. Sale dydaktyczne są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Przy każdej z sal jest łazienka. Na parterze usytuowana jest sala ruchu ze sprzętem i urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych, zajęć rytmicznych i gimnastyki korekcyjnej. Przez salę ruchu przechodzi się do dwóch sal dydaktycznych. Teren wokół przedszkola jest przestronny, okolony żywopłotem.

Do przedszkola uczęszcza około 135 dzieci w wieku od 3 – 6 lat, które są podzielone na 6 oddziałów wiekowych .

Placówka nasza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 16:30.

Przykładowy rozkład dnia w grupie 3-latków

05:30 – 07:50 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach stymulująca.
07:50 – 08:05 – Czynności porządkowo-gospodarcze, zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania.
08:05 – 08:30 – I śniadanie.
08:30 – 09:00 – Zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć.
09:00 – 10:45 –  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (zabawy ruchowe lub rytmiczno-muzyczne, praca w zespole na zasadzie dobrowolności).
10:45 – 11:00 – Czynności porządkowo-gospodarcze, zabawa ruchowa, przygotowanie do II śniadania.
11:00 – 11:20 – II śniadanie.
11:20 – 13:00 – Przygotowania do odpoczynku i leżakowanie.
13:00 – 13:30 – Czynności porządkowo-gospodarcze, zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.
13:30 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 15:30 – Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach.