Adaptacja dzieci

Nasza placówka od wielu lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, realizuje akcję adaptacyjną dla maluszków. Podczas spotkań dzieci wraz z rodzicami mogą przychodzić do przedszkola na wspólne zabawy i zajęcia oraz zwiedzanie placówki w wyznaczonych godzinach dopołudniowych lub popołudniowych (w okresie wakacyjnym lipiec lub sierpień). Dzięki temu dzieci maja możliwość poznania się wzajemnie oraz nauczycielek, poprzez co zyskują poczucie bezpieczeństwa.

Rodzice natomiast mają możliwość obserwacji dziecka, zabaw z nim, przez co nabierają przekonania, iż oddają swój największy skarb w dobre ręce. Mają też możliwość poznania się z innymi rodzicami i nauczycielkami.

Ponadto
spotkania adaptacyjne kształtują pozytywny stosunek do przedszkola inauczycieli. Pomimo tego, iż nie rozwiązują wszystkich problemów, to jednak w znacznym stopniu, zmniejszają ich siłę i natężenie.

Miesiąc wrzesień traktowany jest jako okres ochronny dziecka i jego najbliższych. W tym czasie w grupie maluszków przez cały dzień pracują obie nauczycielki (na zasadzie wolontariatu).

Nasze wieloletnie doświadczenia dowiodły, iż realizowany przez nas program adaptacyjny korzystnie wpływa na łagodzenie trudności przystosowawczych małych dzieci, a wczesna współpraca z rodzicami znacznie przyspiesza adaptację wychowanków.