Słoneczniki

Blok urodzinowy Basi i Ignasia

 

Bal Jesieni

 

Wyjście do punktu krwiodawstwa

 

Spotkanie z p.Joanną Kusowską pracownikiem z Biblioteki Pedagogicznej

 

Urodziny Soni, Nadii, Jacka, Jeremiasza