,,Gramy zmysłami”

Celem projektu jest wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci, rozbudzanie kreatywności, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw, tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Zadanie październikowe ” Sensoryczny spacer”

Zadanie zrealizowaliśmy podczas Akcji Sprzątania Świata oraz w trakcie Festynu „Pieczonego ziemniaka” podczas, którego dzieci miały za zadanie „wykopać ziemniaki” z różnych mas plastycznych.Listopad – sensoryczna matematyka, przeliczanie, układanie rytmów, tworzenie zbiorów wszystko przy pomocy darów jesieni

Grudzień – sensoryczne ozdoby świąteczne, wykonane z rodzicami i rodzeństwem podczas warsztatów w przedszkolu


Styczeń – Wzrok

Luty – Slime/glut

Marzec – sensoryczne kodowanie

Kwiecień – Smak i węch