„MAGICZNA MOC BAJEK”

Autorem projektu jest Anna Zielińska, koordynatorem – Ludmiła Fabiszewska. Ambasadorami projektu są: Katarzyna Lubas, Robert Halik, i “Pan Poeta”. Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 2023/2024. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością. Za zrealizowanie zadań projektowych grupa oraz nauczyciel otrzymają na koniec roku certyfikaty.

Zadania do realizacji są zawarte w poszczególnych modułach. W każdym miesiącu jest jeden moduł. Projekt realizowany jest od października do maja. 

Zadania zrealizowane w poszczególnych modułach w grupie “Koniczynki”:

STYCZEŃ – MODUŁ IV „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI”

RÓŻNE RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • „Jak zrozumieć się bez słów?” – zajęcia tematyczne o osobach słabosłyszących
 • „Tacy sami, choć widzimy rękami” – kalambury – czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy?

GRUDZIEŃ- MODUŁ III “JESTEŚMY RÓŻNI, ALE TACY SAMI!”:

 • „Poradnik savoir– vivre wobec osób niepełnosprawnych” – wykonanie poradnika z dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 • Czy „Inny” znaczy gorszy? – burza mózgów. Wyjaśnienie, że innym można być nie tylko ze względu na swój wygląd, ale również religię, narodowość, stan materialny, wykształcenie itp.
 • Dobranocki z dawnych lat – Flintstonowie
  Ptasia banda – „Wróbel, co oćwierkał sąsiadów” Pan Poeta
 • Ptasia banda – „Wróbel, co oćwierkał sąsiadów” Pan Poeta

LISTOPAD- MODUŁ II “PRZYJAŹŃ”:

 • „Jak być prawdziwym przyjacielem?” – rozmowa na temat wybranego utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do postaci utworu, wyodrębnienie zdarzeń oraz określenie miejsca; nastrój w utworze: radość, smutek, elementy humorystyczne, morał, wnioski, wyjaśnienie znaczenia słowa PRZYJACIEL, stworzenie grupowego „Dekalogu Przyjaźni”.
 • Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa! – Prawa Dziecka w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i wiersz M. Brykczyńskiego „Prawa Dziecka” – zajęcia warsztatowe dla dzieci.
 • Dobranocki z dawnych lat – Gąska Balbinka

Ptasia banda – „Paw, co ogon miał z przyjaźni” – Pan Poeta

PAŹDZIERNIK – MODUŁ I “SZACUNEK”:

 • “Po której stronie stoisz?” – wspólne określenie czym jest Szacunek, dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, rówieśników, osoby starsze, niepełnosprawne, znajomych, nieznajomych, a także zwierzęta, cudzą własność oraz samego siebie. Rozmowa kierowana z dziećmi na podstawie wybranej literatury. Stworzenie z dziećmi Kodeksu Dobrego Zachowania
 • „Dziecięcy savoir vivre, czyli jak zostać rycerzem i księżniczką dobrego zachowania” – zajęcia warsztatowe z dziećmi
 • Dobranocki z dawnych lat – Krecik
 • Ptasia banda- „Kruk, co kracze pokrakanie” – Pan Poeta