,,Magiczna moc bajek”

MODUŁ VIII – MAJ

 • „Rodzina to najlepsza drużyna!” – Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty – warsztaty i występ dzieci
 • DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT… „MUMINKI” – zapoznanie dzieci z bajką, która została stworzona na podstawie książek, które te zresztą odniosły wielki sukces na świecie – zostały przełożone na ponad 30 języków.
  Świat, w którym żyją Muminki, pełen jest rozmaitych stworzeń – żyją w nim Paszczaki, Hatifnatowie, Mimble – każde z nich ma swój punkt widzenia na świat, swój charakter i temperament.
 • „KOLAŻ RODZINNYCH PRAGNIEŃ” – Rozmowa z dziećmi na temat rodzinnych marzeń i pragnień. Wykonanie przez dzieci obrazka, który wyobraża ich marzenia związane z rodziną. Kolaż.

MODUŁ VII – KWIECIEŃ

 • „Przyroda mi w duszy gra!” – spotkanie z leśnikiem, wycieczka do pobliskiego parku Kajki. Rozmowa o walorach przyrody, ochronie, dzikich zwierząt itp.
 • „Razem ratujemy pszczoły!” – pogadanka o życiu pszczół, poznanie pracy pszczół oraz jak ważne są dla człowieka
 • „DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT…” – PSZCZÓŁKA MAJA – zaznajomienie się najpierw z obrazem pszczół – dlaczego mówimy „pracowity jak pszczółka”, a następnie obejrzenie dawny bajki „Pszczółka Maja” . Pokazywanie dobranocek ma na celu zaznajomić dziećmi z pozycjami w telewizji, które mają głębszy przekaz i nie są tak powierzchowne i bez większego sensu jak teraźniejsze bajki.

MODUŁ VI – MARZEC

 • „Sercem patrze na świat!” – Burza mózgów, próba odpowiedzi na pytanie- Czy wszyscy maja prawo czuć się radośnie i szczęśliwie? Wszystkie dzieci zgodnie uznały, że „TAK” – wykonaliśmy wspólnie plakat w związku z owym tematem
 • Jak wyrażamy uczucia? – drama – odgrywanie ról – losowanie kart z emocjami i przedstawianie ich swoim kolegom.
 • „Jak okazywać sympatie? – Nie czyń drugiemu, co tobie niemile” – pogadanka na temat miłych i przykrych emocji, wybieranie odpowiednich rysunków i kolorowanie ich. Propagowanie postawy odpowiedzialności cywilnej, odwagi i pewności siebie, a także poczucie własnej wartości.
 • Dobranocki z dawnych lat – „Kaczor Donald” – przybliżanie dzieciom zapomnianych dobranocek. Postać Kaczora Donalda jest bardzo złożona. Jest z pewnością jedną z barwniejszych postaci, z wszystkich bohaterów filmów animowanych. Charakteryzuje się nadpobudliwym charakterem, bardzo łatwo wpada w gniew, bardzo nie lubi, gdy coś mu się nie udaje. Jest przewrażliwiony na punkcie własne osoby. Ponadto prześladuje go pech, przez co nie może znaleźć pracy. Z tego powodu zwykle bywa zadłużony oraz ścigany przez wierzycieli. W rzeczywistości nie jest to czarny, bajkowy charakter, nie chce doprowadzić do niczego złego, a kiedy jego poczynania kończą się nieszczęśliwie próbuje naprawić wyrządzone przez siebie zło.

MODUŁ V – LUTY

 • „SPOTKANIE Z TWÓRCAMI KULTURY LUDOWEJ” – zapoznanie dzieci ze sztuką ludową, tradycjami i obrzędami charakterystycznymi dla swojego regionu – tworzenie elementów stroju regionalnego – korale z makaronu.
 • „Poznajemy nasz region” – zapoznanie dzieci z historią swojego regionu, zabytkami, budzenie uczuć patriotycznych – wyrecytowanie przez dwie dziewczynki wiersza – autorstwa elbląskiego poety Wiesława Piechoty „Dwa kotki” w siedzibie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

„DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT” – KOZIOŁEK MATOŁEK –  owe bajki są pogodne, ciepłe i nasycone humorem oraz całkowicie pozbawione przemocy. Jakby mimochodem niosą mądre przesłanie, czy morał: „Westchnął cicho nasz koziołek i popędził biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko”. 

MODUŁ IV – STYCZEŃ

 • ,,CO TO JEST SAVOIR-VIVRE?” – uczymy się zasad zachowania przy stole – tak potrzebnych w codziennym życiu
 • ,,MAGICZNE SŁOWA I GESTY” – kalambury – czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy?
 • „MISTRZ DOBRYCH MANIER” – quiz na temat dobrych manier, zapisywanie prawidłowych odpowiedzi na wspólnym plakacie.
 • „DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT” – Bolek i Lolek – O ich powodzeniu przede wszystkim decyduje animacja zawierająca się w  prostocie schematycznego obrazu graficznego, który nie tylko idealnie opisuje bohaterów, ale i pozwalała na łatwe odczytywanie ich stanów emocjonalnych. Prostota wyrażająca się w oszczędności środków wyrazu współgra z fabułą, której podstawową cechą jest promowanie kreatywności, czego ilustracją jest np. możliwość przeistoczenia się Bolka czy Lolka w rycerzy, przy pomocy kilku prostych rekwizytów takich jak stare wiadro, garnek, kij itp. Używając symbolicznych przedmiotów, wcielają się w bohaterów, z którymi identyfikują się w zabawach „na niby”. Zatem filmy te odzwierciedlają dziecięcy sposób poznawania i rozumienia świata

MODUŁ III – GRUDZIEŃ

 • ,,FOTOBUDKA” – zabawy z wykorzystaniem gadżetów na patykach. Wykonanie radosnych zdjęć. Przy tym zadaniu było mnóstwo zabawy! Jak widać na załączonych zdjęciach 🙂
 • ,,CZY INNY ZNACZY GORSZY?” – Uświadomienie dzieciom, iż ,,inność” nie oznacza tego, że ktoś jest gorszy. Przybliżenie dzieciom tematu, zwrócenie uwagi na to, iż innym można być nie tylko ze względu na wygląd, ale także również w aspekcie religii, narodowości, stanu materialnego czy wykształcenia. W ramach owego tematu dzieci pracowały metodą burzy mózgów – podawali propozycję, co to znaczy według nich ,,inny”, obejrzeliśmy film edukacyjny ukazujący religię świata oraz kulturę i jej wpływ na ludzi – na ich wygląd czy zachowanie.
 • W ramach cyklu ,,Dobranocki z dawnych lat” dzieci obejrzały bajkę ,,Smurfy”. Owa bajka poprzez swoją różnorodność uczy akceptacji tego, że jesteśmy różni, co innego może nas ciekawić i zajmować, a i mimo tego możemy sobie ufać i się od siebie uczyć. Wielkim zdziwieniem był fakt, iż niektóre dzieci nigdy nie oglądały tej bajki. Dobranocka niezwykle zainteresowała wszystkie dzieci.
 • ,,JESTEŚMY RAZEM” – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W związku ze współpracą naszej placówki z lokalnym Uniwersytetem III wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, nasze przedszkolaki zostały zaproszone na ,,popołudnie poetyckie” z owym stowarzyszeniem.
  Na spotkaniu wystąpiły Wiktoria i Julia, które przedstawiły wiersze Pana Wiesława Piechoty.

Zaprosiliśmy także przedstawicielkę Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu do naszego przedszkola w związku z akcją ,,Czytanie na Dywanie”.
Pani Małgosia przeczytała dzieciom bajkę oraz omówiła z dziećmi jej treść. Następnie spędziliśmy miło czas przy rozmowach. Nie obeszło się oczywiście bez uścisków 

Ponadto w ramach owego tematu obejrzeliśmy film edukacyjny, który
miał na celu rozwinięcie prospołecznych postaw m.in.: akceptacji, szacunku, tolerancji, współpracy, pomocy osobom nie w pełni sprawnym. Zobaczyliśmy także, jak owe osoby radzą sobie na co dzień i jakie mogą posiadać talenty.

MODUŁ II – LISTOPAD

 • ,,DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT – TROSKLIWE MISIE” – zapoznanie dzieci z dobranocką z dawnych lat – ukazanie przez bajkę takich wartości jak: przyjaźń, pomoc, współpraca, dobro, troska i życzliwość. Wypowiedzi dzieci na temat odczuć związanych z ową bajką.
 • ,,DZIEŃ POSTACI Z BAJEK” – zorganizowanie grupowego balu postaci z bajek, tworzenie masek bajkowych i wizyta Mamy Norberta, która przeczytała Nam bajki z ,,dawnych lat” – serdecznie dziękujemy!❤️❤️???‍♂️?‍♂️??‍♂️
 • ,,MÓJ PRZYJACIEL I JA” – tworzenie własnej baśni, zaprojektowanie okładki, wykonanie treści – rysunków przez dzieci – poruszenie wyobraźni dziecięcej, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiadania się – opowiadanie stworzonej książki.

MODUŁ I – PAŹDZIERNIK

W ramach I. Modułu udało Nam się:

 • Porozmawiać z dziećmi na temat opowiadania ,,O kruku, co krakał pokrakanie” – naprowadzić dzieci na pojęcie ,,inność” iż może być właśnie ciekawa. Wspomnieć o podróżach, o tym że warto być otwartym na nową kulturę, języki – WARTO SIĘ ICH UCZYĆ!
 • Przybliżyć dzieciom dobranockę z dawnych lat ,,Gucio i Cezar”- porozmawiać z dziećmi na temat ich wrażeń po obejrzeniu bajki.
 • Stworzyć własną biblioteczkę oraz biblioteczkę dla Rodziców – by rozpowszechniać czytelnictwo.
 • Zaangażować Rodziców do czytania bajek w grupie w ramach tematu: ,,Najpiękniej czyta Moja Mama i Mój Tata”
 • Zapoznać z piosenką ,,Magiczna moc bajek”
 • ,,Pod życzliwym parasolem” – zorganizować wewnętrzny konkursu recytatorski. Celem owego konkursu było rozbudzenie u dzieci zainteresowań poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie literatury dziecięcej oraz rozwijanie tolerancji, kultury w różnym znaczeniu.
 • ,,Chcemy być szanowani i akceptowani” – wysłuchać opowiadania A. Metko ,,Bajka o szacunku” – następnie wspólnie określić czym jest szacunek. Stworzyć scenki darmowe, w których pokazywaliśmy przykłady szacunku wobec innych. Na koniec dzieci wykonały ,,Kodeks Dobrego Zachowania”, który przypieczętowały kolorowym odciskiem dłoni.