UWAGA !!!

DNIA 27.08 ( CZWARTEK) O GODZINIE 16:15 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI 3-LETNICH PRZYJĘTYCH DO GRUPY ” BRATKI”.

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYM REŻIMEM SANITARNYM NA ZEBRANIE ZAPRASZAMY JEDNEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA. PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZABRANIA ZE SOBĄ MASECZKI. Nauczycielki grupy: mgr Agnieszka Betler oraz mgr Joanna Pieniek