Szkolimy się dla Was!

Rada Pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu metodycznym dot. obsługi robotów Photon, które trafiły do przedszkoli dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Matematyka, indywidualizacja, eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. Podczas szkolenia prowadzonego przez p. Beatę Chojnowską-Gąsiorek nauczyciele poznali podstawy obsługi robota, zapoznali się z możliwościami edukacyjnymi robota oraz przygotowali się do prowadzenia zajęć w oparciu o scenariusze zgodne z podstawą programową.
Roboty wprowadzają dzieci do kodowania i programowania. Wiedza ta na pewno uatrakcyjni nasze zajęcia.