Program Rodzina 500+

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU
RODZINA 500 PLUS

 
Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków wydają wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rodzicom (jeden wniosek na rodzinę).
W przypadku gdy rodzic będzie się ubiegał o świadczenie na pierwsze dziecko należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (druk format A4) oraz oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej (druk format A5) każdego pełnoletniego członka rodziny.

Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków nie przyjmują wypełnionych wniosków o przedmiotowe świadczenie.

Wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną (emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczna) – szczegóły postępowania w załączeniu
  • za pośrednictwem poczty
  • w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (wnioski można składać od godziny 7:30 do godziny 17:00)

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 
Wniosek złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. zapewnia wypłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. – nie nastąpi utrata świadczenia.
 
Organ właściwy ma trzy miesiące, od dnia złożenia wniosku, na wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę świadczenia.
 
Infolinia w sprawie programu Rodzina 500 plus:

  • Delegatura Urzędu Wojewódzkiego – tel. 55 237 45 94
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68

Więcej informacji o programie: http://elblag.eu/index.php/rodzina-500-plus