PODZIĘKOWANIA !

NAUCZYCIELKI ORAZ DZIECI Z GRUPY ” BRATKI” DZIĘKUJĄ PRZEDSZKOLNEJ RADZIE RODZICÓW ZA POMOC W ZAKUPIE NOWYCH STOLIKÓW I KRZESEŁEK.