Wzmacnianie koncentracji uwagi dziecka

Zestaw ćwiczeń na wzmocnienie koncentracji uwagi

 nn
Zabawy wspólne – Ty i Dziecko
 • Słuchanie audiobook’ów lub książek czytanych przez rodzica,
 • Granie w gry planszowe (chińczyk, warcaby, szachy) lub przygotowanie własnej planszy z zadaniami do wykonania,
 • Grupowanie przedmiotów według określonej cechy (rzeczy z drewna, metalu, pojazdy, rośliny, prywatne, wakacyjne): na obrazku lub w wyobraźni,
 • Magiczny nieporządek – szukanie w pomieszczeniu przedmiotów, które zmieniły swoje miejsce,
 • Zabawa „ciepło-zimno” – rodzic chowa przedmiot w pomieszczeniu i daje instrukcję dziecku: kiedy jest blisko przedmiotu – ciepło, cieplej, gorąco; kiedy daleko – zimno, zimniej, mróz
 • Zaprowadź mnie do celu – dziecko udziela instrukcji rodzicowi (1 krok w prawo, 2 kroki w lewo itp.) jak ma się dostać do określonego miejsca.
 • Odwzorowanie ruchów rodzica – rodzic staje naprzeciwko dziecka i wykonuje powolne ruchy, dziecko naśladuje.
 • Zgadnij, co to? – dziecko zamyka oczy, rodzic podaje dziecku do ręki przedmiot: zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za przedmiot, bez otwierania oczu.

 

Ćwiczenia samodzielne
 • Czarodziejskie zwierciadło – rysowanie odbić obrazków lub przedmiotów z użyciem lusterka,
 • Wyszukiwanie różnic na obrazkach – porównywanie dwóch obrazków, na których występują różnice,
 • Labirynty – szukanie dróg wyjścia z gotowych labiryntów lub rysowanie własnych,
 • Łączenie kropek.

 

Zajęcia wyciszające
 • Nazywanie i odczytywanie uczuć, obserwacja stanu emocjonalnego innych osób,
 • Świadomy oddech,
 • Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona,
 • Zabawy z plasteliną i masa plastyczną.