Grupa ” Słoneczniki”

W związku dalszą absencją nauczycielek w grupie ” Słoneczniki” bardzo prosimy o zapewnienie dzieciom opieki. Dzieci, które będą w przedszkolu zostaną przydzielone do pozostałych grup. Dziękujemy za wyrozumiałość.